Elmanın hayatımıza girmesi ile inanılmaz değişim başlar. “Çalışan kazanır, elması kızarır” ata sözündeki gibi başarıdır. Herakles yeryüzüne altın elmayı aramak için iner. Newton’un kafasına düşen elma ile döneminde fizik kurallarını altüst eden bir kanun çıkar ortaya. Elmanın rolü  her zaman önemli olmuştur ve olacaktır.

Biz de insanlık tarihinde, mitolojide ve hatta kutsal kitaplarda bile çok önemli bir yeri olan bu meyveden esinlendik. Pimeks için yapı, adeta bir elma gibidir. Elmanın kabuğu nasıl faydalı ve meyveyi korur ise, Pimeks’in sunduğu yüksek kalitedeki ürünlerde binaları kaplayarak tıpkı elmanın kabuğu gibi yapıyı her türlü dış etkenlerden hem korur hem fayda sağlar.

Başka bir deyişle, “vitamini kabuğunda”.

An incredible change begins when an apple enters our life. In Turkish ‘apple’ is used in proverbs to describe success. In English, however, apple is used to describe people who are dear to us, such as in the saying ‘the apple of my eye’. Herakles descended to Earth to look for the golden apple. The apple falling on Newton’s head resulted in reshaping our understanding the laws of physics during that period. Apple has always played an important role and always will.

We were inspired by this fruit, which has a very important place in the history of mankind, mythology and even in the scriptures. For Pimeks the structure of buildings is like an apple. Pimeks offers high quality products to protect buildings against extreme environmental conditions by covering structures just like the skin covers an apple.

In other words, “the benefit is in the skin”.
back to top