Furkan Şener // Tasarım Ofisi • Design Office
1983 / Ankara - Istanbul - Los Angeles

♠️
Projeler // Projects
dinle/listen
Türkiye’de yapılmış ilk tipografik kitap projesi / Destek Yayınevi
First typographic book project of Turkey / Destek Yayınevi
detaylar/details

bu proje olmazsa olmaz
100 farklı hikaye / 100 farklı poster
100 different stories / 100 different posters
detaylar/details

çok para lazım
Eğlence amaçlı yapılmış mikro site.
Micro site designed for just fun.
detaylar/details

♠️

Sergiler // Exhibitions
12/2014
"Dinle - Bir Mevlana Tasarımı"
Poster Sergisi - Mevlana Üniversitesi
/ Poster Exhibition - Mevlana University

12/2012
"Dinle - Bir Mevlana Tasarımı"
Poster Sergisi - Mevlana Üniversitesi
/ Poster Exhibition - Mevlana University

5/2008
"HDR Gazı"
HDR Fotoğraf Sergisi
/ HDR Photography Exhibition

3/2005
Türk İngiliz Derneği - Üniversite Öğrencileri Sanat Sergisi
The Turco - British Association - University Students Art Exhibition

11/2003
3. FISAE Uluslarası CGD Ex-libris Sergisi - Belçika
3rd FISAE International CGD Ex-libris Competition - Belguim

♠️

Yayınlar // Publications
08/2011
Dinle - Bir Mevlana Tasarımı / Listen - A Design Based On Mevlana


♠️