♠️
furkan şener tasarım ofisi manifestosu

1. tüm yapımızı tasarımın tanımı üzerine kuruyoruz:
“Tasarım en kısa zamanda en doğru çözüme ulaşmaktır.” Bunu yaparken, iletişim çalışmaları için kullanılan ve kullanılabilecek tüm enstrümanlar ve tüm mecralar bizim aracımız.
           
                                                 
2. sanatçı değil, tasarımcıyız.
Verilmek istenen mesajın hedef kitlenin tamamı tarafından aynı şekilde anlaşılması için çalışıyoruz. Her izleyicinin farklı bir duyguya ya da mesaja ulaşması kesinlikle amacımız değil. Bu açıdan bakınca, yaptığımız iş tam anlamıyla endüstriyel ve hatta mekanik.

3. kendi yolumuzu çiziyoruz.
Rock’n’Roll kültürünü benimseyerek gelişen bu tasarım tarzı daha önceden defalarca yapılmış olanı yapmaktan şiddetle kaçınıyor, dolayısıyla “Biz de öyle yapıyoruz.” değil, “Biz böyle yapıyoruz.” düşüncesini benimsiyoruz.

4. ezbere konuşmuyoruz.
Tasarımın doğasında olduğu için zorunlu bir şekilde süreci baştan sona yönetmesi gereken “fikir” ve “yaratıcılık” kavramlarını tekrar tekrar kullanıp, ilk kez biz yapıyormuşçasına insanların önüne sunmuyoruz. Bu iki kavram zaten işin içinde ve işin doğası gereği var.

5. analitik düşünüyoruz.
Tasarımın özgürlüğü ve matematiğin keskinliğinin birleşimine değer veriyoruz. Her işe bu mantıkla yaklaşırken ekibimiz de giderek bu birleşimi destekleyecek şekilde gelişiyor.

6. gerekli yoruma açık, gereksiz yoruma kapalıyız.
Genel işleyişte, müşteri ve bizim aramızda memnuniyet varsa başka bir kişi ya da mecranın o işi onaylamasına ya da alkışlamasına ihtiyaç duymuyoruz.

7. yenilikçiyiz.
Gerektiğinde yılların birikimi olan bu manifestonun tamamını yıkıp yeniden inşaa edecek kadar yeniye ve yeniliğe açık, meraklı ve bu yıkımı kendi ellerimizle yapacak kadar da cesuruz.

8. biz ne yaptığımızı biliyoruz.
Biz, Furkan Şener Tasarım Ofisi’yiz.

♠️

the manifesto of furkan şener design office

1. we build our whole structure on the definition of design:
‘’Design is to reach the best solution in the shortest time.’’ While doing this, all instruments and media, used and to be used in communication activities are our tools.

2. we are designers, not artists.
We are working to ensure that the message to be conveyed is understood by the entire target groups in the same way. It is definitely not our aim to reach a different emotion or message for each viewer. In this aspect, the work we do is completely industrial and even mechanical.

3. we make our own way.
This design style, which has developed by embracing the Rock'n'Roll culture, strongly avoids doing what has been done many times before. Therefore, we are in favor of the idea ‘’This is how we do it’’ rather than “We do the same.”

4. we do not recite.
As it is in the nature of design, we do not use the concepts of "idea" and "creativity", which must necessarily manage the process from beginning to end; and present it to people as if we were doing it for the first time. These two concepts are already in the business and they exist due to the nature of the business.

5. we think analytically.
We value the combination of freedom of design and the accuracy of mathematics while we approach every work with this logic, our team is gradually developing to support this combination.

6. we are open to necessary comments, but closed to unnecessary ones.
In the general process, if there is satisfaction between the customer and us, we do not need another person or medium to approve or applaud that work.

7. we are innovative.
We are open to new and innovative, curious enough to destroy and rebuild this manifesto, which is the accumulation of years, when necessary, and we are brave enough to do this destruction with our own hands.

8. we know what we do.
We are Furkan Şener Design Office.

♠️